Högåsskolan

Digitaliseringsarbete 2017/2018

Välkommen!

Terminstart 2018 och samtidigt omstart på vårt digitaliseringsarbete. Just nu arbetar vi med Lärträff 6.

Syfte med lärträffen är att synliggöra betydelsen av att utveckla elevernas förmågor att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att söka information, upphovsrätt, bearbeta och presentera information samt interagera med omvärlden med hjälp av internet.

Vi arbetade med systematiskt erfarenhetsutbyte kring aspekten – Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt som en en av fyra av Skolverkets aspekter på digital kompetens.

Under workshopen testade vi olika sökfunktioner och jämförde sökresultat.

Så här beskriver pedagogerna efter dagens lärträff:

  • Intressant att se olika sökträffar. Om man sökte på blåval fick man ganska lika resultat på bing,google oxh yahoo. Men om man sökte på något som kan generera pengar till företag blev sökresultaten överösta med blaffiga annonser.

 

  • Jag tar med mig tips på upplägg kring hur man kan introducera och arbeta med sökkritik och att sökkritik är grunden till källkritik.

 

  • Att jag behöver tänka på vad jag söker min information jag på för enhet, att olika enheter kan ge olika svar. Även att äldre sökhistorik spelar roll.

 

  • Intressant att jämföra samma sökord, fras med mera på tre olika sökmotorer (yahoo, Google, Bing), olika fokus

 

  • Nya tips om hur jag kan göra i undervisningen för att lära eleverna om sökkritik.

 

  • Bra att få prova själv, jämföra med kollegan, tips om hur man kan arbeta med eleverna, mm.

 

Vi tittade även på Skolverkets film om Informationssökning med elever

 

Under lärträff 5 redovisade alla pedagoger sina planerade och genomförda lektioner där de använt iMovie som pedagogiskt verktyg. Redovisningen skedde i mindre samtalsgrupper. Vid utvärderingen beskriver pedagogerna redovisningen så här…

Bra att se vad andra gör för typ av elevarbeten.
Att eleverna blir aktiva med detta verktyg.
Kul att bli inspirerad av kollegor!!
Att det är kul att jobba med iMovie och att jag kommer fortsätta att jobba med det.
Att jag har provat att ha det som en lärresurs.

Vi hade även besök av Kristina Alexandersson från iiS och Webbstjärnan. Kristina föreläste för oss om källor, källkritik och medveten kritisk användning av nätet. En föreläsning som verkligen skakade om och berörde oss alla.

 

Se inför nästa lärträff 7:

  1. Se film från Skolverket om programmering i skolan i ämnet matematik.
  1. Se film från Skolverket om programmering på fritidshemmet.
Annonser